Utfasing oljefyr - Hitech Energy
Til innhold

Utfasing oljefyr

Graving – fjerning – sanering – installering. Ønsker du å erstatte din oljefyr eller parafinovn? Trenger du hjelp til å fjerne en oljetank?

Du er ansvarlig

Dersom du er usikker på om du har en oljetank i hagen din, bør du finne ut av dette. Gamle ståltanker kan ruste og olje kan lekke ned i grunnen. Går det hull på tanken, må du selv eller borettslaget betale for opprensking av grunnen – noe som kan bli meget kostbart.

Meldeplikt

Det er huseier som har meldeplikt til kommunen dersom man har en oljetank, dette ifølge forurensningsforskriftene. Dersom du har kjøpt en brukt bolig og tidligere eier ikke har meldt ifra, er det en risiko for at verken du eller kommunen vet om den mulige miljøbomben som ligger i hagen.

Lover og regler

Forskrift om nedgravde oljetanker gjelder i tillegg til forurensnings-forskriften for alle tanker større enn 3200 liter, for brannfarlige væsker. Når tanken har nådd en viss alder skal det gjennomføres tilstandskontroll. Kommunen har tilsynsmyndighet og kan treffe lokale tilleggskrav, som for eksempel at forskriften også skal gjelde for tanker mindre enn 3200 liter.

Forsikring

Du bør sjekke med ditt forsikringsselskap om du har forsikring som dekker en eventuell forurensning. Du kan bli økonomisk ansvarlig dersom du har kjøpt et hus som har en nedgravd fyringsoljetank i hagen, og denne begynner å lekke. Det kan også ha startet en forurensning fra denne tanken før du kjøper tomten, men dersom det er du som står som ny eier, er det du som blir økonomisk ansvarlig.

 • Dekker forsikringen skade på både hus og hage
 • Dekker forsikringen skade på andremanns eiendom
 • Avkortes erstatningssummen på skader forårsaket av eldre oljetanker
 • Fra hvilken tankalder begynner avkortingen
 • Hvor stor er den årlige prosentvise avkortingen

Bli oljefri

Forbud mot oljefyring fra 2020 gjør at vi alle må innrette oss med mer miljøvennlige alternativer. Hvis du ikke allerede har gjort det, start rens og fjerning av oljetanken din i dag og erstatt oljefyren med fornybare oppvarmingsløsninger som væske/vann (bergvarmepumpe), luft/vann pumpe, luft/luft pumpe, solfangere eller vannmantlet vedovn.

Støtteordning fra Enova

Enova er et statlig foretak som skal drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk til fornybar energiproduksjon og ny energi – klimateknologi. Noen av støtte-/tilskuddsordningene har i løpet av de siste årene blitt enten avviklet eller redusert, men hvis du har installert eller skal bytte til en fornybar energikilde vil du i noen tilfeller fremdeles kunne søke om støtte fra Enova. Nå kan du også få støtte til tilsvarende energitiltak på hytta/fritidsbolig.

Hva kan du gjøre selv med tanken din?

 • Finn ut hva slags type tank du har og hvor gammel den er
 • Hvor stor er tanken og hvor mye rommer den
 • Kartlegge hvor påfyllingsrør og tanken ligger
 • Hvor mye er det igjen på tanken av olje
 • Kontakt din kommune og finn ut hvilken kommunal instans det er riktig å melde fra til
 • Grave frem mannelokk (inspeksjonslokk)
 • Finnes det dokumentasjon for tidligere sertifisering (sjekk gjerne med tidligere eier)

Ta kontakt med oss for fjerning/sanering av tank og/eller brenner samt rådgivning og bistand.

Kontaktpersoner

Magnus Vegheim

Daglig Leder

+47 906 55 000 magnus@hitechenergy.no

Joar Bjørgen

ADMINISTRATIV LEDER

+47 413 66 750 joar@hitechenergy.no

Andreas Vegheim

Økonomi og regnskap

+47 400 02 862 andreas@hitechenergy.no

Øystein Brandal

ETTERMARKEDSANSVARLIG

+47 918 05 820 oystein@hitechenergy.no

Aleksander Øverby

Prosjektleder Anlegg

+47 974 23 240 aleksander@hitechenergy.no

Christian Lillelien

Selger Varmesystemer

+47 909 30 355 christian@hitechenergy.no

Rolf Kristian Tangen

Selger Varmesystemer

+47 413 44 720 rolf@hitechenergy.no

Camilla Charlotte Børserud

Administrasjonssekretær

+47 452 12 713 camilla@hitechenergy.no

Ida Elise Myklegård

Digital Markedsfører

+47 997 72 755 ida@hitechenergy.no