Til innhold

Akkumulatortank, elektrokjele og kombiberedere

Lagring og produksjon av varme til boligoppvarming og varmt tappevann til nye eller eksisterende anlegg.

Akkumulatortank – Energilagring og jevn drift

En akkumulatortank er et varmemagasin for varmtvann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt lite varmetap over lengre tid. En slik tank kan fungere som et energilager hvor varmt vann lagres for bruk ved senere tidspunkt. 

Akkumulatortanker egner seg i boliger av alle størrelser, og kan kobles til ulike varmekilder som varmepumpe, vedkjel og solfanger.

En av fordelene med en akkumulatortank i et varmepumpeanlegg er bedre driftsbetingelser for varmepumpen. Den får et større volum å jobbe mot, og det betyr færre start/stopp for varmepumpen. Dette forlenger varmepumpens levetid.

Akkumulatortank er også gunstig for å få effektiv drift der strømprisen varierer i løpet av døgnet. For solfanger-anlegg er akkumulatortanker i praksis en forutsetning for å ha tilgang på varmtvann når det er behov for det.

Gjennom NIBE og ABK-Qviller kan vi tilby et bredt utvalg av akkumulatortanker for ulike bruksområder i boliger; for eksempel koblet til varmepumper, solfanger eller vedkjeler. NIBE-tankene finnes i fem størrelser fra 40 til 500 liter.

7 Grunner for å velge Akkumulatortank

  • Lavt varmetap: Effektiv isolering gir en god varmeøkonomi
  • Lang levetid: Bygd på 50 års erfaring med utvikling og komponentoptimering av akkumulatortanker
  • Markedets beste priser: Takket være moderne og effektiv produksjon
  • Høyeste kvalitet: NIBEs kvalitets- og HMS-system er sertifisert etter ISO-standarden 9001 og ISO 14001.
  • Trygghet: NIBE Energy Systems er Nordens største fabrikant av varmeløsninger for bolig, og er blant Europas ledende produsenter av varmepumper. Selskapet har også har en markedsledende posisjon i Nord-Europa innen varmvannsberedere.
  • Brukervennlighet: Akkumulatortanker med minimalt vedlikehold. Enkel og oversiktlig betjening.
  • Miljø i sentrum: Produksjonen av NIBEs akkumulatortanker er miljøsertifisert etter ISO-standarden 14001.

Les mer hos NIBE om deres markedsledende Akkumulatortanker.

Kombibereder – En smartere varmtvannsbereder

Kombibereder er en varmtvannsbereder som også tilfører varme til vannbåret system. Altså en optimal flerbruksbereder som kan benyttes til gulvvarme, sentralfyr eller varmepumpe samtidig som den forsyner husholdningen med tappevann.

Kombiberederen er en optimal løsning for deg som ikke ønsker å ta investeringen med installasjon av varmepumpe. Berederen er en kombinert løsning mellom tappevann og energiproduksjon til ditt vannbåren system. Hele anlegget går på strøm.

Elektrokjele – Et godt supplement

Elektrokjele brukes når det er ekstra kapasitetsbehov, for eksempel når det er spesielt kaldt ute eller når mange bruker varmtvann samtidig. Vi anbefaler å kombinere dette med en varmepumpe.

Elektrokjeler gir varme og varmtvann. Selv om du velger å installere en elektrokjele, anbefaler vi likevel at du også installerer en varmepumpe. Det for at du skal få en løsning som ikke bare er komfortabel og økonomisk, men også miljøvennlig.

Elektrokjeler kan installeres frittstående, men fungerer ofte som spisslast i varmesystemer. Spisslast er betegnelsen på den varmekilden som blir brukt som et supplement til en primær varmekilde som blir brukt resten av året. En kombinasjon av varmepumpe og elkjele vil gi et helhetlig og svært robust varmesystem.

Elkjeler finnes i mange varianter, i ulike energiklasser, effekter og formål. Har du et svært lite energibehov og ønsker en mindre investering med et minimum av vedlikehold, kan en elektrokjele være et godt alternativ. Direkte oppvarming med strøm kan være kostbart, men elektrokjelen i seg selv, er ikke det.

Les mer om elektrokjeler

Ta kontakt for bistand og veiledning

Kontaktpersoner

Magnus Vegheim

Daglig Leder

+47 906 55 000 magnus@hitechenergy.no

Joar Bjørgen

ADMINISTRATIV LEDER

+47 413 66 750 joar@hitechenergy.no

Andreas Vegheim

Økonomi og regnskap

+47 400 02 862 andreas@hitechenergy.no

Øystein Brandal

ETTERMARKEDSANSVARLIG

+47 918 05 820 oystein@hitechenergy.no

Aleksander Øverby

Prosjektleder Anlegg

+47 974 23 240 aleksander@hitechenergy.no

Christian Lillelien

Selger Varmesystemer

+47 909 30 355 christian@hitechenergy.no

Rolf Kristian Tangen

Selger Varmesystemer

+47 413 44 720 rolf@hitechenergy.no

Camilla Charlotte Børserud

Administrasjonssekretær

+47 452 12 713 camilla@hitechenergy.no

Ida Elise Myklegård

Digital Markedsfører

+47 997 72 755 ida@hitechenergy.no