Hitech Energy utfører installasjon og service i distriktene i område vårt, Buskerud, Akershus og Oslo.

Vi kontakter deg alltid når du har bestilt varmepumpe hos oss for å gjøre noen avklaringer som sikrer at du får riktig produkt til ditt formål og samtidig kartlegger riktig plassering av varmepumpen.

Standard montering: 5 250,- inkl mva

Betingelser – Standard montering
Gjelder inntil 50 km fra montør i ditt distrikt (Reise ut over kr 21,- inkl mva pr km)

  • Opptil 4 meter rørstrekk (isolerte parrør) mellom innedel og utedel
  • Innedel plassert mot yttervegg / hullboring trevegg
  • Strømkabel link mellom inne og utedel (legges i kanal)
  • Drenerings slange
  • Trykktesting av anlegg
  • Igangsetting samt enkel demo av anlegg / fjernkontroll for kunde
  • Inntil 4 timer arbeidstid

Avbrutt monterings gebyr: 1 025,- inkl mva
Hvis montering ikke kan gjennomføres av forhold som ikke skyldes Hitech Energy
eller montør.

Prisliste installasjon (PDF)
Betingelser installasjon (PDF)