Nyhet! HeatACC HA 300 er et komplett sentralvarmesystem tilrettelagt for vanlig husholdning. Sentralen leveres klargjort for en enkel installasjon direkte mot det eksisterende varmesystem. HA 300 er et unikt produkt utviklet for fremtiden. Varmesentralen representerer "hjertet" av et moderne, energieffektivt, fleksibelt og miljøvennlig oppvarmingssystem.

Varmesentralen er utstyrt med ekspansjonskar, sirkulasjonspumpe, 100 liters rustfri varmtvannsbereder samt villaregulering som gjør installasjonen av systemet meget enkel. Til energisentralen kan man koble energi - og miljøsparende enheter som varmepumper, solfanger, vannmantlet vedovn, pelletsovn m.m. Sentralen kan innledningsvis tjene som en selvstendig varmekilde. Ytterligere varmekilder kan deretter kobles til enheten på en enkel måte etter ønske.

HA 300 produserer også en rikelig mengde tappevann uten ytterligere tilkoblede varmekilder. HA 300 sammen med solfangere er en utmerket kombinasjon fra tidlig vår til sen høst for produksjon av tappevann. En ladet tank (70 ºC, 300 liter) kan akkumulere ca 24 kWh energi. Varmtvannsbehov per person er ca 95 kWh pr måned.

Tilkoblinger HA300 TBSE -02 med kondensor for varmepumpe

 1. Strømbrytere
 2. Sikringer, elektrisk tilkobling
 3. Manometer, termometer
 4. Tilkobling ekstern varmekilde, lav temp.
 5. Kondensor tilkobling
 6. Retur ekstern varmekilde
 7. Tilkobling ekspansjonstank
 8. Slå av varmesystem
 9. Tilstrømning fra ekstern varmekilde
 10. Kabelkanal
 11. Dykkrør for giver
 12. Dykkrør for giver
 13. Termometer
 14. Elkolbe 6 kW med temperaturinnst.
 15. Tilkobling solkuvert
 16. Ekspansjonskar for solfangere
 17. Ekspansjonskar for varmesystem

Bredde:     600 mm
Dybde:      715 mm
Høyde:    1803 mm
Vekt:      ca 180 kg (beroende på modell)

Varmesentralen blir levert med følgende fabrikkmonterte komponenter

 • Høiax bereder
 • Solslynge Ø 15 mm 9 meter (CU kamrør)
 • Kondensslange Ø 18 mm 14,7 meter (CU kamrør [modell -02])
 • Elpatronboks 2-stegs
 • Elpatron Relek 6 + 3 kW
 • Termostat Relek
 • Villaregulering
 • Perfecta sirkulasjonspumpe
 • Sikkerhetsventil LK535
 • Ventilsats Lk, inkl sikkerhetsventil 9 bar
 • Manometer/termometer dykkrør
 • Påfyllingsventil LK535
 • Sikkerhetsventil LK535
 • Ekspansjonskar 18 liter
 • Ekspansjonskar 5 liter (sol)