Fjerning av oljefyr med utgang fra samme etage
– Frakopling og tømming av fyrkjele
– Opplasting bortkjøring av fyrkjele
– fra 8 000,- inkl mva

Demontering / oppskjæring av oljefyr
– Forsegling av rom med avsug
– Oppskjæring av fyrkjele
– Opplasting og bortkjøring av fyrkjele
– fra 12 000,- inkl mva

Demontering/ oppskjæring av innendørs oljetank
– Forsegling av rom med avsug
– Tømming og rens av oljetank inkl gass sertifikat
– Oppskjæring av tank
– Opplasting og bortkjøring
– fra 14 000,- inkl mva

Fjerning av nedgravd oljetank med fri adkomst for av og pålessing
– Gravearbeider
– Tømming og rens av oljetank inkl gass sertifikat
– Opplasting og bortkjøring av oljetank
– Gjenfylling av stedlig masse
– fra 17 500,- inkl mva

Tømming og rens av oljetank inkl gass sertifikat
– fra 7 750,- inkl mva

Du kan få økonomisk støtte til investering i klimatiltak i boligen