Hitech Energy tilbyr energibrønnboring med topp utstyr og lang erfaring.

Hvor dypt borer man etter bergvarme?
Hvor dypt borehullet skal være avgjøres av flere faktorer, blant annet bergart og grunnvannsnivå, men også hvilket effektbehov energibrønnen skal dekke.

Bergvarmepumpe med fjell som energikilde

Det er viktig at borehullet ikke er underdimensjonert.

Dybden kan variere fra 70 til 300 meter, og diameteren på energibrønnen er ikke større enn 140 mm.

Boringen etterlater få eller ingen spor!

Vi er vant til å jobbe i hager, og passer på å legge igjen minst mulig spor, bortsett fra selve borehullet.

Boringen er vanligvis gjort på en dag. Energibrønnen med koblinger blir dekket av jord, og i de fleste tilfeller vil toppen av energibrønnen bli dekket av gress slik at hele installasjonen utendørs er under bakken.

 

Ta kontakt for informasjon om din nye energibrønn!