Oslo kommune Klima- og energifondet

Oslo-kommuneBymiljøetaten - Enøk forvalter Klima- og energifondet i Oslo kommune og gir støtte til en rekke
energieffektiviseringstiltak.
Tilskudd gis kun når bestilling av varer og tjenester ikke er foretatt, kontrakt ikke er inngått og tiltaket ikke er igangsatt.

Søknadsskjema Oslo kommune

Øvrige støtteordninger i Norge

EnovaEnova kan gi økonomisk støtte og rådgivning til deg som vil gjøre boligen du bor i enda
bedre å leve i. Du kan få støtte til energirådgiving og oppgradering, og til solfanger,
varmestyringssystem, omlegging til fornybar varme, og til utfasing av oljekjel.

Se enovas hjemmesider for ydeligere info samt elektroniske søknader.
www.enova.no