Til innhold

Service og drift

Hitech Energy har et dyktig servicepersonell som utfører vedlikehold og service på alle komponenter i et varmepumpeanlegg. Vi anbefaler normalt et serviceintervall på to år for både privatkunder og næringskunder.

Trenger du service, drift- eller serviceavtale? Les mer nedenfor:

Våre Servicetjenester

Service

For optimal effekt og lang levetid er jevnlig tilsyn og service viktig. Gjennom service sørger vi bl.a. for at anlegget opprettholder mest mulig rene væsker og filtre over tid. Så tidlig som etter to års drift kan man i noen tilfeller oppleve at effekt og besparelse reduseres med opptil 20-30%.

Hvorfor service?
• Opprettholder effekten til din varmepumpe
• Opprettholder din økonomiske besparelse
• Opprettholder god luftkvalitet
• Forlenger levetiden til din varmepumpe
• Unngår lekkasje av HFK-Gasser
• Unngår problemer med avriming på vinterstid

Hva utføres ved service (etter behov og vurdering av servicepersonell)?
• Nye luftforbedringsfiltre
• Rensing av kondensator med kjemikalier
• Rensing av fordamper med kjemikalier
• Sjekk vask og rens av grovfiltere
• Koblingpunkt etterstrammes
• Sjekk av varmekabel
• Beregne delta T kjøle/varmedrift
• Måling het-gass temperatur
• Avdekke under-kjøling eller over-heting
• Fabrikk-test /diagnose
• Funksjonstest / temperaturkontroll

Ønsker du en service av din varmepumpe? Ta kontakt

Serviceavtale

En serviceavtale sørger for periodisk vedlikehold av varmepumpen i henhold til NOVAP (Norsk varmepumpeforening) sine anbefalinger.

Avtalen inneholder:
• Service påminnelse (SMS/e-post)
• Alt forbruksmateriell inkludert, væsker, filtre etc.
• Service annen hvert år – kan variere
• Gratis veiledning og assistanse per tlf/e-post
• Prioritet ved alle tilfeller og rabatterte priser

Ønsker du en avtale for optimal drift og levetid Ta kontakt

Driftsavtale for næring og sameier

Representerer du et sameie eller en næringsvirksomhet med et større varmeanlegg? Hitech Energy tilbyr driftsavtale også for deres varmeanlegg. En slik avtale skal sikre optimal drift og effekt av anlegget kombinert med at kunden skal ha et bekymringsfritt forhold til varmepumpeanlegget.

Avtalen innebærer:
• Serviceintervaller blir fulgt
• Utbedring av eventuelle feil
• Nød utrykning ved feil på anlegg – online overvåking av anlegg
• Prioritet ved veiledning og tingene punktert ovenfor

Kjøpere av nytt anlegg fra oss vil automatisk ha slik oppfølging det første året, med mulighet for forlengelse etter avtale.

Ta kontakt for å få et konkret tilbud på hvordan vi kan drifte deres anlegg.

Energibrønn

Selve energibrønnen er en pålitelig energikilde som leverer jevn energitilførsel gjennom hele året. Det anbefales likevel noe ettersyn også på disse brønnene for å ivareta både optimal ytelse og lang levetid.

Vi avdekker ev. behovet for vedlikehold av brønn under service på varmepumper med bergvarme.

Intervall for ettersyn avhenger av grunnforholdene og hvor mye energi som blir hentet ut av brønnen. En energibrønn blir utsatt for ulike mengder metaller, salter og mineraler gjennom grunnvannet som strømmer til brønnen. Dersom nødvendig vil vi rense brønnen ved å spyle rent vann med høyt trykk ned i den. Det er normalt tilstrekkelig å gjøre slikt vedlikehold en gang per tiende år.

Spørsmål om energibrønnen trenger ettersyn, Ta kontakt

Kontaktpersoner

Magnus Vegheim

Daglig Leder

+47 906 55 000 magnus@hitechenergy.no

Joar Bjørgen

ADMINISTRATIV LEDER

+47 413 66 750 joar@hitechenergy.no

Knut Olav Knudsen

Forretningsutvikler

+47 922 22 668 knut.olav@hitechenergy.no

Andreas Vegheim

Økonomi og regnskap

+47 400 02 862 andreas@hitechenergy.no

Øystein Brandal

ETTERMARKEDSANSVARLIG

+47 918 05 820 oystein@hitechenergy.no

Daniel Moe

Digital Markedsfører

+47 479 05 824 daniel@hitechenergy.no