Kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og skal IKKE kastes sammen med annet avfall.

Alt som går på strøm eller batterier skal derfor samles inn.

Hitech Energy AS tar imot kasserte EE- produkter av samme type som selges av selskapet. Kasserte produkter taes med vederlagsfritt av montør og sørger for forsvarlig oppbevaring av produktene før de blir hentet av godkjent returselskap. Hitech Energy AS samarbeider med returselskapet ELRETUR om innsamling av EE-avfall

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.