Utfasing oljefyr, Vollen – 2016

– Fjerning av bakketank og kjele for fyringsolje
– Energisentral med bergvarmepumpe ibe Fighter F1255 4 – 16kW
– Fjellboring energibrønn 280m inkl kollektor og innlegg.
– Rens av radiatorer og vannbehandling.
– Viftekonvektor og ny gulvvarme i deler av bolig