HeatAccTBS4002

Utfasing oljefyr, Rælingen – 2015

Utfasing av oljefyr for kunde i Bærum

– Fjerning av oljefyr
– Fjerning/ sanering av innendørs oljetank
– Energibrønn 250 meter
– Nibe 1255 bergvarmepumpe
– Installering av HA 400TBS
– Tilkoblet eksisterende gulvarme/ radiatoranlegg