Utfasing Oljefyr, Oslo – 2016

Borettslag med 15 leiligheter
– Rivning og fjerning av fyrkjele, bakketank og røropplegg
– Energibrønnpark totalt 1200m ferdig innlagt m/ innv. samlestokk.
– Varmepumpe Nibe F1345-40kW (2 x 20kW).
– El-kjele for spisslast samt fullstendig backup TermoExtra 7 trinn 96kW.
– 1600 liter arbeidstank m/tappevanns spiral for forvarming av kaldt vann til eksisterende beredere.
– Vannbehandling, sirkulasjonspumper, ekspansjonskar, air sep og automatisk vannpåfylling.