Utfasing oljefyr, Billingstad – 2016

Fjerning av oljefyr og oljetank. Installert kombibreder

Utfasing oljefyr, Vollen – 2016

Fjerning av oljefyr og oljetank. Installert bergvarmeanlegg.

Utfasing Oljefyr, Oslo – 2016

Fjerning av oljefyr og oljetank. Installert bergvarmeanlegg.

Utfasing oljefyr, Oslo – 2015

Fjerning av oljefyr og oljetank. Installert bergvarmeanlegg.

Jerikoveien, Oslo – 2014

Erstattet system med bergvarme og uteluftsagregater. Hybridløsning.

Solfanger & bergvarme, Asker – 2013

Installasjon av solfanger, bergvarme og Heatacc energisentral

Utfasing oljefyr, Rælingen – 2015

Fjerning av oljefyr og oljetank. Bergvarme og Heatacc energisentral.

Luft/Vann Varmepumpe, Asker – 2015

Ny enebolig. Installasjon av Mitsubishi SW75 Zubadan og Heatacc energisentral.

Heialunden, Lier – 2014

Ny boligblokk. Installasjon av bergvarme og Heatacc energisentral.