Hvordan erstatte elektrisk/fossilfyrt oppvarming med bergvarme?
Til innhold

Hvordan erstatte elektrisk eller fossilfyrt oppvarming med bergvarme?

Publisert:06.01.2020

Ved å erstatte ren elektrisk eller fossilfyrt oppvarming med bergvarme vil du ikke bare øke komforten i hjemmet ditt, dette vil også ha en positiv innvirkning på både økonomi og miljø.

Som bransjens eneste totalentreprenør har vi muligheten til å koordinere arbeidet mellom alle fagfelt for å effektivisere installasjonstiden. En normal installasjon hos oss vil derfor normalt ta tre til fem dager.

I denne artikkelen skal vi forklare i enkle steg hvordan hele prosessen med overgang til bergvarme normalt foregår. Ingen prosjekter er like, men det er noen hovedpunkter som går igjen for de fleste av dem.

Fra du er i vurderingsfasen til du kan lene deg tilbake etter et ferdig utført oppdrag vil du få god oppfølging underveis. Vi vil i hovedsak gå gjennom fem ulike faser vi kort skal ta deg gjennom her.

Beskrivelse av prosessen med overgang til bergvarme:

 • Befaring for bergvarme: Prosessen starter med en befaring hvor vi finner den løsningen som passer best for dine muligheter og behov. Vi undersøker også hvor energibrønnen skal bores, og hvordan hus og brønn skal kobles sammen.
 • Estimering og tilbud: Deretter tar vi med oss informasjonen inn på tegnebordet og estimerer prosjektet både i forhold til tidsbruk og kostnader. Tilbudet sendes deretter ut til kunde for godkjennelse.
 • Godkjennelse av tilbud og igangsettelse av prosessen: Når tilbudet er godkjent setter vi i gang prosessen her hos oss og avtaler dato for prosjektstart og fremdriftsplan. Vi tar oss av alle søknader og kontakt med aktuelle etater.
 • Brønnboring: Dette tar normalt 1-2 dager.
 • Prosessen rundt brønnboringen starter med å kjøre på plass boreriggen. Da har vi planlagt en rute hvor boreriggen kommer frem til borestedet på enklest mulig måte slik at den gjør minst mulig skade. Det kan også være aktuelt og demontere eventuelt gjerde, flytte på busker eller gjøre andre eventuelle tiltak for å bedre fremkommeligheten. Dette er selvfølgelig avtalt på forhånd. Selve hullet som bores er kun 14 centimeter i diameter. Det vil normalt tildekkes med gress, grus eller annet slik at det glir inn i miljøet og blir normalt ikke synlig i ettertid. Dybden på hullet avhenger av mange faktorer, og varierer mellom 70 og 300 meter.
 • Eventuelt sanering/fjerning av eksisterende brenner og tank: Arbeidet her tar normalt mellom en halv og en hel dag.
 • Innlegg av energibrønn til bolig, herunder kjerneboring gjennom vegg/grunnmur. Dette tar inntil én dag.
 • Rørleggerarbeid: Installasjon av varmepumpe og vannbåren varmeløsning tar to til tre dager.
 • Elektrikerarbeid: Dette tar en til to dager. For å drive bergvarmeanlegget trengs det en 40 Ampere-kurs, noe som ofte krever en egen installasjon.
 • Igjenfylling, rydding og generell tilbakeføring: Det tar inntil en dag før ferdigstillelse og igangsetting av anlegget.
 • Ferdig anlegg: Nå kan du nyte dagene med jevn og rimelig varmestyring fra ditt bergvarme-anlegg.

Prosjektlengde

Noen av disse aktivitetene vil overlappe i tid og de ulike trinnene i prosessen bygger i stor grad på hverandre. Totaltiden for en installasjon av bergvarme vil derfor normalt være fire til seks virkedager. Noen prosjekter kan allikevel bli noe lenger avhengig av størrelse, kompleksitet og omfang.

Brønnboringen vil vi ofte utføre en stund før det resterende arbeidet starter. Prosessen videre planlegger vi med fokus på å gjøre arbeidsoppgavene mest mulig fortløpende og uten opphold. Avhengig av hvilken eksisterende varmeløsning som skal erstattes, må det likevel påregnes midlertidige avbrudd i leveranse av varmt vann til sanitæranlegg og oppvarming.

Vi tilbyr midlertidige løsninger som lånebereder og elektriske ovner for å bøte på dette i prosjektperioden.

Må jeg være hjemme under prosjektperioden?

Nei, i utgangspunktet trenger du ikke være hjemme under prosjektperioden, men vi trenger tilgang til boligen din. Vi trenger tilgang til deres tekniske rom, både for eventuell fjerning av eksisterende anlegg, innlegging av rør og installasjon av nytt anlegg.

Erfaringsmessig vil mye av dette arbeidet foregå i tidsrom når ingen i husstanden er hjemme. Hvis dette vil være tilfelle også hos dere, vil vi derfor sette stor pris på om vi kan bli enige om en midlertidig ordning hvor vi får tilgang til en kode eller nøkkel til inngangsdøren. I alle tilfeller bør vi ha en kontaktperson hos dere som enkelt kan nås på telefon til en hver tid.

Hva med dokumentasjon og søknader?

Vi tar for oss alle søknader både før og etter prosjektet, herunder gravemelding og kabelpåvisning av infrastruktur fra kjente offentlige og kommersielle netteiere. Det eneste du selv må søke på er støtte fra Enova, da det her kreves innlogging med Altinn.

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende befaring.

Del på: